Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

มีเรือดำน้ำให้ประเทศอื่นเกรงใจ ‘สุพล’ ยันไม่กระทบ ปชช. เหตุผ่อนจ่ายเป็นงวด งบผูกพันธ์หลายปี

 


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียนชี้แจงถึงกรณีที่โหวตอนุมัติตัดสินออกเสียงเห็นชอบ โครงการจัดหาเรือดำน้ำ 2 ลำ มูลค่ารวมทั้งหมด 22,500 ล้านบาท ว่า เหตุผลที่โหวตผ่านคือ 1.โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และ 3 เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่ง ได้อนุมัติ เห็นชอบโครงการ จำนวน 3 ลำนี้ ไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2560 และ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำในรูปแบบของรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่ง ไม่ใช่โครงการอนุมัติใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นโครงการผูกพันเดิมซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้ว เพียงแต่เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ทางกองทัพเรือได้คืนงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำส่วนนี้ ให้รัฐบาลนำไปช่วย สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และขอความเห็นใจ จากทางการจีน เลื่อนมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 นี้แทน

“คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติ เพื่อที่จะยืนยัน ให้กองทัพเรือ ได้ปฏิบัติตาม ตามข้อตกลงเดิมที่ทำไว้กับทางการจีนเท่านั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ” นายสุพล กล่าว และว่า 2.ด้านการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจาก ปัจจุบันจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย เป็นตลาดส่งออกและนำเข้ามากที่สุดของไทย ทางการค้าขาย เศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน และเรายังจำเป็นต้องส่งออกสินค้า ไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจ การค้า ภาพรวมของประเทศ ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น การรักษาสัญญาและข้อตกลงระหว่างกัน จึงมีความจำเป็นมากในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

และ 3.ด้านความมั่นคงของประเทศ การจัดซื้อ เรือดำน้ำนั้น ต้องใช้เวลาต่อเรือถึง 6 ปี กว่าจะส่งมอบ และไม่ได้จ่ายเงินก้อน 22,500 ล้านบาทในทีเดียว หากแต่เป็นการผ่อนจ่ายเป็นงวด ตามงบประมาณแต่ละปีของกองทัพเรือเอง ซึ่งกองทัพเรือยอมตัดลดงบประมาณของตัวเองในด้านอื่นๆ เพื่อเอามาจัดซื้อเรือดำน้ำ ไว้คานอำนาจต่อรอง ในน่านน้ำทะเลเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีข้อพิพาทกันอยู่ในปัจจุบัน ก็เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ ทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทั้งดูแลเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ และด้านความมั่นคงทางทะเลในทุกมิติ ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง ก็มีเรือดำน้ำกัน ทั้ง เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น

นายสุพล กล่าวว่า การมีเรือดำน้ำหมายถึง อำนาจต่อรองผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ และรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน การมีไว้ซึ่งเรือดำน้ำก็เพื่อ ให้ ประเทศอื่นเกรงใจ ซึ่งหมายถึงว่ามีไว้เพื่อไม่ต้องรบ หากไม่มี ก็อาจจะต้องรบเพราะไม่มีคนเกรงใจ และการจัดซื้อก็ไม่ได้มีผลต่องบประมาณที่จะดูแลพี่น้องประชาชน เนื่องจากเป็นงบของกองทัพเรือเองและเป็นงบผูกพัน จ่ายเป็นงวดๆ ใช้เวลาหลายปี ไม่ได้ใช้เงินก้อนในการจัดซื้อ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ ดูแลพี่น้องประชาชนผ่านโครงการของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ดังที่ผ่านมา

Cre: