Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

บิ๊กแดง ไม่ค้านแก้รธน. ยันไม่คิดเป็นศัตรูประชาชน เผยชักเนื้อจ่ายสวัสดิการ ส.ว.

 บิ๊กแดง ไม่ค้านแก้รธน. ยันไม่คิดเป็นศัตรูประชาชน เผยชักเนื้อจ่ายสวัสดิการ ส.ว.

บิ๊กแดง ไม่ค้านแก้รธน. ยันไม่คิดเป็นศัตรูประชาชน เผยชักเนื้อจ่ายสวัสดิการ สว.

วันที่ 19 ส.ค. ที่รัฐสภา ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนกระทรวงกลาโหม ที่เป็นงบประมาณของกองทัพบก จำนวน 107,600 ล้านบาท โดย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เข้าชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณในส่วนของกองทัพว่ามีแนวทางการปฏิรูปที่ชัดเจน โดยจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมแทนการใช้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่

รวมทั้งได้ปรับลดอัตรากำลังพลลงอย่างต่อเนื่อง แก้ไขระเบียบที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้ ยอมรับว่าในอดีตผบ.ทบ.บางคนอาจจะไม่เด็ดเดี่ยวพอ จึงไม่กล้าปรับเปลี่ยน แต่เมื่อกมธ.ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ไป ตนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น กรณีสวัสดิการบ้านพัก ที่ได้ปรับแก้ให้บุคคลที่เกษียณอายุแล้วต้องออกจากบ้านพักทหาร

ขณะที่กรรมาธิการฯ ได้ซักถามกรณีธุรกิจภายในกองทัพ รวมถึงแนวทางการปฏิรูปที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงอยากให้กองทัพนำไปปรับแก้ไข เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วย

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะกมธ. สอบถามความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพล.อ.อภิรัชต์ ชี้แจงว่า ได้พูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอว่าเราเป็นทหารที่มีประชาธิปไตย เราต้องคิดใหม่ ต้องค่อยๆ เปลี่ยนวัฒนธรรมของเรา ยืนยันว่าไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับประชาชน เพราะทหารก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง เพราะเมื่อเรากลับไปบ้านก็เจอกับครอบครัวที่เป็นประชาชน จึงทำให้เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในถึงภายนอก

แม้มีบางครั้งอาจจะมีวาทะหรือคำพูดบางอย่างออกไป ก็ถือเป็นบทบาทหน้าที่ และในฐานะประชาชนและข้าราชการ ตนไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกลไกทางการเมือง ที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องเสนอผ่านกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ยินดีเปิดให้มีการแก้ไขเป็นไปตามกฎหมาย

“เป็นการหารือกันระหว่างผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดว่าเราถูกตั้งเป็นส.ว. เราต้องปฏิบัติในฐานะหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เราคุยกันว่าไม่ควรรับเงินเดือน 2 ทาง ในฐานะข้าราชการประจำเพราะเป็นคำสั่ง นอกจากไม่รับยังคืนเงินและยังชักเนื้อ 1,000-2,000 บาท เก็บเงินเข้าสวัสดิการส.ว. เราในฐานะประชาชนและข้าราชการ เราก็ยินดี ไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดเองว่าท่านก็ยินดีตามกระบวนการ จะตั้งส.ส.ร.ขึ้นมา ผมเรียนให้ท่านกรรมาธิการทราบเมื่อถามมาในฐานะส่วนตัว ผมก็ตอบส่วนตัวแบบนี้” ผบ.ทบ. กล่าว