Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

“ศรีสุวรรณ” ซัด นศ. ชุมนุมวันนี้ ผิดกม. ใครฝ่าเงื่อนไขศาลขึ้นเวที เตรียมใจนอนซังเต!


 16 สิงหาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มเยาวชนปลดแอก และกลุ่มประชาชนปลดแอก 

ประกาศเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ให้มาร่วมชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเย็นวันที่ 16 สิงหาคม นี้ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3.ยุบสภา และยังมี 2 จุดยืน คือ 1.ไม่เอารัฐประหาร 2.ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ รวมถึงอีก 1 ความฝัน คือ ประเทศไทยจะต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) จะมาเข้าสังเกตการณ์การจัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกดังกล่าว เพื่อจับผิดการชุมนุมด้วยนั้น

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การจัดชุมนุมดังกล่าว ไม่ว่าเป็นกลุ่มใด แม้จะเป็นสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.34 วรรคแรก บัญญัติไว้ แต่ในวรรคดังกล่าวรัฐธรรมนูญก็กำหนดข้อยกเว้นไว้ คือ “เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน”

“ข้อหาเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อหาพื้นๆตามประมวลกฎหมายอาญา พรก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อเท่านั้น แต่ถ้าใครก้าวล่วงบังอาจให้ร้ายโจมตีสถาบันกษัตริย์ ก็จงเตรียมตัวรับข้อหา ม.112 ด้วยเลย และถ้าใครถูกศาลตั้งเงื่อนไขให้ประกันตัวไว้ แล้วยังมาขึ้นเวทีนี้อีก จงเตรียมใจไปนอนซังเตได้ ถึงเวลานั้น “คิดจะปากกล้า ก็อย่าขาสั่น” ก็แล้วกัน” นายศรีสุวรรณ กล่าว