Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

เทพไทชี้รธน.60ต้องแก้อย่างน้อย5ประเด็น

 เทพไทชี้รธน.60ต้องแก้อย่างน้อย5ประเด็น

เทพไท ชี้ รธน.60 สืบทอดอำนาจเผด็จการ ต้องแก้อย่างน้อย5ประเด็น ตามอุดมการณ์ ปชป.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ว่า จากผลศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พบว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขในทุกหมวด เป็นรัฐธรรมนูญที่มีจุดอ่อนในเรื่องการสืบทอดอำนาจของ คสช.ที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างน้อย5ประเด็นคือ

1.บทเฉพาะกาล ตั้งแต่มาตรา 269 ถึง มาตรา272 เรื่องที่มาและอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน คสช. และมีสิทธิ์โหวตเลือกประธาน คสช.เป็นนายกรัฐมนตรีได้ นับว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของ คสช. อย่างชัดเจนที่สุด

2.ระบบการเลือกตั้ง แบบสัดส่วนผสมใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เป็นส่งเสริมการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซื้อ1เสียงได้ทั้ง ส.ส.เขต,ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ,แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และเป็นการกดดันผู้เลือกตั้งในการตัดสินใจเลือกระหว่างพรรคการเมืองกับตัวผู้สมัคร แต่ถ้าหากใช้บัตร2ใบ ก็สามารถตัดสินใจเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบได้

3.เรื่องการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเอง และสมัยรัฐบาล คสช. ได้ให้ความสำคัญกับระบบข้าราชการประจำมากกว่าตัวแทนประชาชน

4.หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มีจุดอ่อนและข้อด้อยกว่าในบทบัญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

5.เรื่ององค์กรอิสระที่ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะองค์กรของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

เมื่อพิจารณาจากจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญทั้ง5ประเด็นแล้วพบว่า ขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค เมื่อ6 เมษายน 2489 ซึ่งผ่านมา74ปีแล้วแต่ยังคงทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบัน และในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่ง ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป