Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

ปชป.เอาด้วยแก้ ม.256 จำกัดบทบาทส.ว.

 

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเองนั้น ในวันนี้ (19 ส.ค.63) ทางด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า

 

ได้หารือถึงเรื่องนี้ และมีความเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งพรรคมีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และประเด็นอื่นใดที่นำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น พรรคยินดีสนับสนุน นอกจากนี้ที่ประชุม มอบหมายให้ตัวแทนของพรรคที่อยู่ในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)

และในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ไปเร่งการทำงานเพื่อให้ออกข้อสรุปโดยเร็ว ส่วนประเด็นอื่นๆที่นอกจากกรณีมาตรา 256 ประกอบด้วย 1.การให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 2.สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.การกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ระบบการเลือกตั้งที่ควรยกเลิกระบบบัตรใบเดียวซึ่งนำไปสู่ผลการเลือกตั้งที่เป็นเบี้ยหัวแตก เปลี่ยนเป็นใช้ระบบบัตรลงคะแนน 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้

 

5.การแก้ปัญหาการตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีหากมีผู้ร้องเรียนกับการทำงานของ ป.ป.ช. โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 บัญญัติให้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา ซึ่งเรากังวลเรื่องนี้ เพราะการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานรัฐสภาว่าต้องเป็นส.ส.จากฝ่ายรัฐบาล อาจทำให้เกิดปัญหาได้ เราจึงคิดว่าควรใช้กลไกอื่นๆ ที่มีความเป็นกลางมากกว่า อาทิ ที่ประชุมศาลฎีกา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบป.ป.ช. 6.การแก้ไขบทเฉพาะกาล ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ตัวแทนของพรรค นำไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะแก้ไขในรายละเอียดอย่างไรบ้าง

และนายจุรินทร์ยังกล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ตัวแทนไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกัน เราไม่สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเองได้ เพราะเรามีส.ส. 52 เสียง แต่การยื่นญัตติต้องใช้เสียงส.ส. 98-100 เสียง เราจึงต้องอาศัยเสียง ส.ส.ของพรรคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่ร่วมรัฐบาล และพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่การก้าวล่วงสถาบัน


ทั้งนี้มีการถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะนำข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก 3 ข้อ และ 1 ความฝัน มาพิจารณาด้วยหรือไม่  ทางด้านนายจุรินทร์กล่าวว่า เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นตรงกันและชัดเจนมาตั้งแต่ต้น ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนอยู่แล้ว เราสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย

ส่วนข้อเรียกร้องที่ให้ยกเลิกวุฒิสภา แล้วไปใช้รูปแบบสภาเดี่ยว นายจุรินทร์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่ายังจำเป็นต้องมีวุฒิสภา (ส.ว.) แต่ต้องจำกัดขอบเขตของบทบาทและภารกิจของ ส.ว.ว่าให้มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้เรายังไม่ได้หารือถึงเรื่องที่มาของส.ว