Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

“ประกันสังคม” เลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท เหตุ รอจัดสรรงบ

 

“ประกันสังคม” เลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 พร้อมชี้แจงถึงสาเหตุ ต้องรอจัดสรรงบ เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

Screen Shot 2563-08-18 at 11.33.20 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคมว่า เป็นโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 15,000 บาท จ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจำนวน 59,000 ราย  สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้ เมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติ

4dbf9688164df7733c59090df390e9f5da38711e1c062b21eb38d0cdd34c780c

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา เพจสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า “ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ประกันสังคม ต้องเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง แต่ถ้าได้รับโอนงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้ผู้ประกันตนทันที ผู้ประกันตนงานนี้คงต้องรอกันหน่อย

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน