Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

“ศรีสุวรรณ” ร้องกกต.สอบ “ก้าวไกล” ชงแก้รธน.หมวด 1-2 เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครองหรือไม่


 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ให้สัมภาษณ์ กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อ ของนักศึกษานั้น ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก

และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพื่อขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยสถาบัน

ซึ่งเหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

นั่นคือ “กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”